Znovuzrodenie kaštieľa v Tomášove

V idylickej rovinatej krajine širšieho bratislavského vidieka, uprostred polí a lužných lesov Malodunajska si v poslednej tretine 18. storočia barón Ján Jeszenák nechal postaviť svoje okázalé vidiecke šľachtické sídlo. Nebolo jediné, ktoré si v tomto regióne vybudovali uhorskí šľachtici, no je prvé, ktoré sa po rokoch chátrania podarilo zachrániť v jeho pamiatkových hodnotách a ktorému rekonštrukcia vdýchla nový život.

V roku 2008 reštituovaný kaštieľ kúpili noví majitelia a rozhodli sa vrátiť mu niekdajšiu noblesu. Objekt najskôr nechali podrobiť umelecko-historickému výskumu a výsledky boli prekvapujúce. Pod vrstvami omietok sa našli maľby z čias stavby kaštieľa, ktoré zodpovedali Rotensteinovmu popisu. Ich zreštaurovaním sa do salónov vrátila dávna atmosféra. Steny znovu pokryli nástenné maľby, napodobujúce maľbu antických víl, aké nemajú na Slovensku obdobu. Absolútnym unikátom sa stal grafický kabinet svojimi obrazovými rámami namaľovanými iluzívnou technikou priamo na stenu, do ktorých boli vložené grafické listy diel flámskych maliarov. Unikátnosť tohto nálezu si dokonca vyžiadala zmenu projektu a prehodnotenie funkcie  miestnosti – zmenila sa na oddychový, verejne dostupný priestor, prístupný nielen hotelovej klientele, ale i náhodným hosťom kaštieľa. Obnova kabinetu predstavuje v pamiatkarskej praxi nóvum a nemá obdobu. Rekonštrukcia zaniknutej obrazovej výzdoby sa uskutočnila v spolupráci so Slovenskou národnou galériou, ktorá vlastníkovi kaštieľa umožnila vybrať do kabinetu vhodné diela zo svojich zbierok a do maľovaných rámov osadiť ich kópie. V duchu životnej filozofie baróna Jeszenáka vytvoril supervízor kaštieľa nový výtvarný program kabinetu, vychádzajúci z bukolického života na vidieku. Takýto typ kabinetu nemá v strednej Európe obdobu. Podobne je riešený iba kabinet vo švédskom kráľovskom paláci v Štokholme.

Jozef Lenhart, foto: archív kaštieľa Tomášov