Živé spomienky

Čo je to reedícia? Zo slovníkovej definície je zrejmé, že ide o znovu vyrábaný návrh staršieho dáta, ktorý sa do produkcie dostal opätovne, hoci jeho výroba bola v minulosti pozastavená. Môže ísť o vernú kópiu, ale zväčša sa dnešný producent odhodlá k drobným kozmetickým úpravám, prípadne ku prispôsobeniu originálu súčasným materiálovým alebo technologickým postupom. Ortodoxní milovníci starého dizajnu možno nazerajú na reedície skrz prsty. Pre nich sú určené autentické originály, často dosahujúce závratné sumy na aukciách. Tým, ktorí nedokážu zaplatiť bezmála dvestotisíc dolárov za originálnu skrinku Jeana Prouvého (ako sa stalo na nedávnej decembrovej dražbe aukčného domu Phillips v New Yorku), ostáva vychutnať si autorské majstrovstvo dizajnéra v novej kópii (dôkladne spracovanej pod prísnym dohľadom držiteľa pôvodnej licencie). Ešte šťastie, že more dizajnérskej histórie nemá konca, takže neustále vyplavuje ďalšie zabudnuté klenoty z viac či menej vzdialenej minulosti.

Michal Lalinský › foto archív autora

04b 03 01 07a Sunflower Clock, Design George Nelson, 1958 12a