Zelené terasy v Business garden

Pri rekonštrukcii kancelárskej budovy, nachádzajúcej sa iba pár metrov od prezidentského paláca, investor od začiatku počítal s veľkými terasami, ktoré by slúžili ako oddychové zóny. Spočiatku sa uvažovalo vytvoriť na nich len akúsi štrkovú plochu, resp. jednoduchú trávovú výsadbu. Pekný trávnik si však vyžaduje pravidelnú údržbu, a to by zvyšovalo výdavky nájomcov. Z toho dôvodu sa investor pred výstavbou rozhodol osloviť krajinného architekta Eugena Guldana z ateliéru Guldan Architects, aby navrhol projekt, ktorý by pri zachovaní myšlienky zelených terás udržal vopred stanovený investičný limit, znížil neskoršie nároky na údržbu a zároveň svojim stvárnením zodpovedal samotnému názvu stavby Business garden. Pre naplnenie týchto požiadaviek bolo najoptimálnejším riešením vytvoriť extenzívne terasy, ktoré garantujú nielen príjemný vizuálny relax a osvieženie klímy v letnom období, ale vďaka výsadbe suchomilných rastlín nevyžadujú náročnú údržbu.

Eva Guldanová, foto: NewGardenDesign

w-dsc_0277 w-dsc_0280 w-dsc_0290 w-dsc_0303 w-dsc_0314 w-dsc_0346