Zákon príťažlivosti

Pri zariaďovaní obývacích izieb v domácnosti a zostavovaní ich štylistického profilu je nevyhnutné pomenovať najzákladnejšie východisko: účel, teda súhrnný funkčný charakter, ktorému by daný priestor mal v celkovej prevádzke domácnosti slúžiť. Na pohľad by tento problém mal byť úplne jasný. Už z názvu vyplýva, že „obývačka“ je potrebná na „obývanie“, no pod touto činnosťou sa môže skrývať čokoľvek. Práve nedostatočný rozbor účelnosti, ktorá sa od obývacích izieb očakáva, vedie nevyhnutne ku kompromisným riešeniam. / autor: Michal Lalinský, foto: archív autora

ZABUTON 0094 W-12b W-13a W-16 W-17a Immagini 888