Za oddychom do hotela Malvázia ****

Malebný kraj Záhoria, v starých mapách nazývaný aj ako Malvázska, očaril pred niekoľkými rokmi investorov natoľko, že osemhektárový areál zruinovaný ťažbou rašeliny zrekultivovali a vybudovali na ňom malý rodinný hotel. Bývalá pláň plná jám, buriny a rákosia sa zmenila na príjemný park s priľahlými jazerami a borovicovými lesmi, vhodný na aktívny i pasívny oddych. Ateliér Veselý k projektu prizvali v čase, keď na pozemku stála hrubá stavba budovy hotela. Požiadavka znela: vytvoriť z neho „iný“ štandardný hotel. Viac osobný, na pocit mäkký a útulný, ale pritom elegantný a na vysokej úrovni, kde ľudia nájdu únik od ruchu všedných dní a načerpajú novú energiu. Po preštudovaní stavby architekti Renáta a Andrej Veselý iniciovali rekonštrukciu priľahlej starej garáže a jej premenu na wellness, pôvodne sa s ním počítalo v priestoroch hlavnej budovy. Tá však kapacitne nedokázala obsiahnuť celý zámer. Okrem stavebných úprav navrhli a zrealizovali všetky interiéry hotelového komplexu: hlavnú budovu s izbami, reštauráciou a kongresom, wellness s masážami a saunami aj do terénu zasadenú vínnu pivnicu. www.malvazia.sk

w-01 w-03 w-12 w-13 mg_1426-1w-17 w-18 w-19mg_1698w-20    mg_1962