Využitie typizovaného a atypického nábytku v priestore

Súčasné trendy pri zariaďovaní interiérov nie sú celkom jednoznačné. Existujú prúdy, ktoré definujú aktuálne smerovanie, no dnes je populárne uplatňovať skôr vlastný názor, prípadne rôzne štýly kombinovať tak, aby si neprekážali, ale navzájom sa podporovali. Viac už naznačí interiérová dizajnérka Lucia Ortutová.

Základným pravidlom pri zariaďovaní bytového priestoru je vždy funkčnosť, schopná reagovať na individuálne potreby. Do úvahy pritom treba vziať aj dispozičné podmienky a pokúsiť sa vyťažiť z nich maximum. Zvlášť to platí pri menších, prípadne tvarovo neproporčných alebo zmätočných priestoroch. Nedostatky sa totiž pri nich horšie odpúšťajú, najmä ak v nich zvolíme nevhodné zariadenie. Ľudské oko má tendenciu „myslieť si“, že čím je priestor proporčnejší, tým je väčší. S týmto poznaním treba pracovať najmä pri rozmerovo menších bytoch a miestnostiach. V nich odporúčam vyhýbať sa zapracovávaniu príliš výrazných prvkov či solitérov, ktoré na seba pútajú neproporčne veľkú pozornosť. Malým priestorom skôr pristanú vstavané prvky, ktoré s ním splývajú a zbytočne na seba neupozorňujú. Pri rozmernejších interiéroch treba zasa uvažovať nad ich rozdelením do koncepčných celkov. Dokonca si pri nich možno dovoliť upriamiť pozornosť aj na zložitejšie formy alebo výraznejšie zariaďovacie prvky, ktoré môžu vniesť istú dramatickosť či napätie. Pozadie interiéru by však malo byť súvislé a opticky dostatočne veľké…

Lucia Ortutová, spracoval Roman Nečas, foto a vizualizácie Jozef Barinka, Nové bývanie, TV JOJ, archív ORTUTA ARCHITECTS

izba-01-seria-14 jedalen-oprava kuchyna2-oprava2 obyvacka_02__seria_10 obyvacka2-oprava pb-detska spalna1-oprava