Výnimočná stavba na báze dreva

V rokoch 2012 – 2013 si spoločnosť Herz nechala postaviť nové logistické, administratívne a školiace stredisko v zóne novotvoriacich sa distribučných centier na okraji Bernolákova. Architekti Aleš Hradecký a Daniel Bartoš v architektonickom návrhu budovy zohľadnili všetky požiadavky investora na vytvorenie reprezentatívneho architektonického diela s kvalitným pracovným prostredím vo vysokom štandarde. Okrem skladových a pracovných priestorov sa v ňom malo nachádzať i školiace stredisko pre interných zamestnancov spoločnosti ale aj odbornej verejnosti. Projekt vychádzal z konceptu udržateľnej výstavby, čo súvisí s filozofiou a zameraním firmy Herz – výrobou zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie a znižovanie energetickej náročnosti budov. Zapracovanie prírodných materiálov do konštrukcií navrhovaného objektu spolu s použitím vykurovacích systémov na báze využitia biomasy, solárnej energie, vodného čerpadla a chladiaceho systému stavbu zaradilo do kategórie energetickej triedy „A“. Závislosť je iba na odbere elektrickej energie z verejnej siete.

Roman Nečas foto: Andreas Hafenscher, Daniel Bartoš

w-20131008-neudoerfler_5D_4915_16_17_18_19_20_21w-20131008-neudoerfler_5D_5093_4_5_6_7_8_9w-20131008-neudoerfler_5D_5107_08_09_10_11_12_13w-20131008-neudoerfler_5D_5282_3_4_5_6_7_8w-20131008-neudoerfler_5D_5303_4_5_6_7_8_9w-20131008-neudoerfler_5D_5030_1_2_3_4_5_6w-20131008-neudoerfler_5D_5327-2