Voda v záhrade

V posledných rokov sa presadzuje trend minimalizovania objemu vody vo vodných prvkoch. Dôvodom je predovšetkým menej náročná údržba. Voda spútaná do uzatvoreného cyklu cirkuluje vďaka čerpadlu v minimálnom objeme, čo uľahčuje čistenie a údržbu systému. Drobné skulpturálne vodné prvky plnia funkciu oživenia a estetického dotvorenia priestoru. A možnosti stvárnenia takýchto prvkov sú prakticky nevyčerpateľné. Pri tematických záhradách ide väčšinou o na mieru vyrobené prvky, zladené a prepojené s ostatnými prvkami v záhrade. Veľmi obľúbené sú však aj hotové, masovo predávané kusy s jednoduchou inštaláciou a dostupnou cenou. Najviac sa uplatňujú v rozmerovo menších záhradách, v ktorých tvoria dôležitý estetický doplnok…

Zoltán Nagy, foto: Zoltán Nagy

w-Voda v záhrade (8) w-Voda v záhrade (19) w-Voda v záhrade (23) w-Voda v záhrade (30) w-Voda v záhrade (33) w-Voda v záhrade (34)