Viktor Frešo, strhujúci výtvarník

V regióne bývalého Československa patrí od začiatku 3. milénia medzi najvýraznejšie postavy súčasného umenia. Jeho práce, najmä z mladšieho obdobia, silno až nekompromisne reflektujú spoločenskú a kultúrnu situáciu, provokatívne, kriticky a priamočiaro vyjadrujú pohŕdanie samotnou výtvarnou scénou a jej procesmi. Zároveň im však nechýba ľahkosť, humor a schopnosť vlastnej sebairónie. Ťažiskom jeho práce je sochárstvo, no má aj iné polohy umeleckej tvorby, jednou z nich je maľovanie.

Viktora Freša zaujímajú priame, účinné a vizuálne nástroje, to je tiež dôvod, prečo vo svojich projektoch preferuje krátky interval medzi akciou a reakciou, ktorý zachytáva prostredníctvom stručného sloganu. Dbá pritom, aby z jeho práce bolo poznať okamžitú tvorivú akciu – GESTO. Kritika i niektorí kunsthistorici ho označujú za kontroverzného provokujúceho umelca. Svojou tvorbou prezentuje radikálne, často pohŕdavé názory na spoločnosť i umeleckú scénu, ale tiež vyvoláva diskusiu o tom, čo je a čo nie je akceptovateľné ako súčasné umenie, či prekračovaním istých konvencií nejde len z jeho strany len o akýsi egocentrický afekt. Sám k tomu vraví, že v prípade maľby, ktorá je pre neho emocionálne živá a ladená pozitívne, vkladá časť svojho ja – človeka činu, akcie, výrazných gest, a to celé vníma ako sexuálnu záležitosť. Viac sa dozviete z rozhovoru vo februárovom čísle.

Roman Nečas, foto Jozef Barinka, archív Viktora Freša