Úcta k trvalým hodnotám

Trojpodlažný dom stojí rovnobežne s východnou hranicou mierne svahovitého pozemku v jeho severovýchodnej časti. Vstup doň pôvodne viedol z hlavnej komunikácie, smerujúcej do centra Jevan zo severnej časti, no po predaji časti pozemku sa presunul na južnú stranu. Súčasného majiteľa na chátrajúci objekt s úžasným potenciálom upozornil priateľ. Po jeho kúpe nasledovala – rekonštrukcia. Na jej realizáciu oslovil majiteľa stavebnej firmy, Ing. Pavla Matyáša, ktorý pomerne často spolupracuje s architektom Luďkom Rýznerom a jeho ateliérom OK PLAN. Keďže investorovi sa štýl práce architekta páčil, dohodli sa veľmi rýchlo. Ku projektu bola prizvaná aj architektka Marcela Susedíková z toho istého ateliéru. Všetci zainteresovaní sa zhodli, že pri rekonštrukcii by sa mal zachovať pôvodný architektonický charakter vily z 30. rokov, no zároveň by malo byť jasné, že k jej úprave došlo v 21. storočí – týkalo sa to hlavne vnútorných priestorov…

Spracoval: Roman Nečas, foto: Jaroslav Hejzlar

w-945-60 w-945-59 w-945-39 w-945-40 w-945-50 w-945-49 w-945-67 w-945-69945-47