Štúdium materiálov

 

ZP Studio: Diogenèa / Príbeh mís

 

Dizajn rozhodne nie je len o hľadaní pekného tvaru či o správnom riešení nejakého každodenného problému. Dôležitou súčasťou práce dizajnérov je aj starostlivé štúdium materiálov, pochopenie ich vlastností a výrobných možností. Výsledný návrh sa vydarí iba v prípade, ak autor svoju víziu zhmotní v primeranom materiálovo-technologickom výtvore. Trochu sa to podobá na literatúru. Tak, ako spisovateľ musí dôkladne spoznať výstavbu jazyka a jej zákonitosti, aby dokázal napísať stráviteľný román, aj dizajnér by mal čo najdôslednejšie ovládať reč materiálov. A na jej pochopenie treba veľa študovať.

 

Sympatickú „štúdiu“ z materiálových možností si pred časom vyskúšali aj Matteo Zetti a Eva Parigi, študovaní architekti, ktorí pôsobia vo Florencii pod hlavičkou ZP Studio. Popri projektovaní interiérov si radi „odskočia“ i do menšej mierky, do odvetvia dizajnu, kde uplatňujú rovnako hĺbavý (takmer vedecky analytický) prístup k navrhovaniu. V projekte Diogenèa, ktorému architekti pridali podtitul „Príbeh mís“, sa zamerali na materiálové variácie veľmi jednoduchého tvaru okrúhlej misky.

 

Misa ako archetyp je oddávna prítomná v ľudských príbytkoch; jej stvárnenie sa v priebehu vekov menilo a v otázkach materiálov vždy vychádzalo z daných regionálnych možností remeselníkov. Matteo Zetti a Eva Parigi sústredili celú paletu materiálov dostupných v malebnom regióne južného Talianska – Apúlii. Zhodne tvarované misy s jemne zdvihnutým okrajom nechali vyrobiť napríklad z typického bieleho mramoru provincie Lecce, jemne žltkastého tufu alebo morskej trávy, zozbieranej na pobreží Iónskeho mora.

Architekti nakoniec zostavili „materiálový register“ čítajúci celkom 25 rôznych mís. Pri ich výrobe spolupracovali s miestnymi remeselníkmi, ktorí svoje zručnosti kultivujú v prúde tradícií – v skúsenostiach predávaných z generácie na generáciu. Niektoré z techník (napríklad výroba terakotovej keramiky typu „impruneta“) sú regionálne jedinečné a také zriedkavé, že im hrozí vymiznutie. Aj prostredníctvom podobných projektov ako Diogenèa sa však tieto materiály a postupy spracovania môžu zviditeľniť a ukázať, že dokážu obstáť aj v prostredí súčasného dizajnu. Kolekcia mís bola vytvorená ako autorská štúdia v obmedzenom (zberateľskom) náklade. www.zpstudio.it

 

 

Michal Lalinský

foto archív autora

 

Článok si prečítate v INTERIER-EXTERIER júl-august (2018)