Som tak trochu rebel

Architekt Pavow-BH1A4518-2l Brna prvý ateliér si založil v Žiline (1993), kde spolupracoval s architektami: Ľubicou Koreňovou, Igorom Eichlerom, Pavlom Mikolášom ako spoluautorom. Neskôr sa venoval vlastným projektom, či už vysúťaženým, alebo získaným priamou zákazkou. V roku 1998 absolvoval stáž v Austrálii a skúsenosti z nej využil pri práci pre KIA Motors, kde bol autorom farebného riešenia interiérov montážnej haly. Pracoval aj pre dodávateľa stavby – firmu Takenaka. V spolupráci s architektom Ivom Flimmelom získal prácu na rekonštrukcii budovy Slovenskej sporiteľne v Žiline aj s následnou realizáciou diela. V roku 2004 v spolupráci so sochárom Pavlom Dubinom vytvoril návrh Pamätníka obetiam extrémizmu na Tyršovom nábreží v Bratislave. V súčasnosti sa vo svojom bratislavskom ateliéri venuje hlavne návrhom občianskej výstavby a realizácii projektov pre bývanie.

Interiéry, obytné domy, administratívne budovy, rekonštrukcie… V čom sa cítite naj lepšie?

Paradoxom je, že technické vzdelanie som získal hlavne pri priamych realizáciách budov a interiérov, to je dôvod, prečo sa rád púšťam do technicky náročných úloh. Jednou z nich sú rekonštrukcie. Pri nich je dôležité zachovať tzv. genius loci pomocou takých výrazových prostriedkov, ktoré pomôžu užívateľovi vynovený priestor precítiť maximálne komfortne nielen pokiaľ ide o jeho funkčnosť, ale hlavne, aby v ňom dokázal vnímať emotívne prvky, ako sú napríklad rôzne optické hry, svetelnosť alebo surová materiálová expresia. Samozrejme, lákajú ma aj novovytvorené diela, tie však dlhšie prehodnocujem a až potom niečo položím na papier.

Máte stanovené hranice, pri ktorých by ste požiadavky klienta znižovať náklady už neakceptovali?

Sú hranice, ktoré si architekt musí vopred zvážiť. Chcem stavbou niečo vyjadriť, to znamená autorsky zdôvodniť všetko, čo sa myšlienkového procesu dotýka. Ak je klient veľmi neoblomný a snaží sa vstupovať do tohto procesu ako autor, som ochotný diskutovať. Ak však ide len o šetrenie peňazí, ešte stále existujú rôzne postupy, ako dielo doladiť a postaviť ho za prijateľnú sumu. Samozrejme, v prípade, že kvalita diela je ohrozená, teda už nie je tým, čo

Roman Nečas foto Jozef Barinka, archív Pavla Brnu

 w-Zilina-RD03 w-Zilina-SKYBAU w-Zilina-RD05 w-Bytcica-TopSkiSport