Robotník ničím nespútaného umenia

Výber prác Joana Miró, popredného predstaviteľa surrealizmu a priekopníka abstraktného umenia, budeme môcť obdivovať vo výstavných priestoroch Danubiany až do októbra.Tvorbu geniálneho katalánskeho umelca maliara, grafika, majstra koláže, kresby i ilustrácie, ktorý vo svojom vrcholnom období tvoril s rovnakou spontánnosťou aj veľkolepé sochy, dráždivé objekty, asambláže, keramiky, tapisérie a mozaiky, prišiel osobne predstaviť jeho vnuk Joan Punyet Miró.

Zdroj: Danubiana Meulensteen Art Museum, Roman Nečas, foto: Jozef Barinka, Danubiana

w-BH1A4575 w-2 w-11 w-13 w-Femmes et oiseaux II (Women and Birds II), 1969w-14w-6