Riešenie kuchynskej zostavy

Bez ohľadu na fakt, ako veľmi obľubujeme varenie a ako často a intenzívne kuchyňu pri príprave pokrmov používame, mal by byť jej priestor navrhnutý účelne, ergonomicky a funkčne. Čo všetko treba pri zostavení kuchyne brať do úvahy, názorne popisuje pri rekonštrukcii svojho bytu interiérová dizajnérka Lucia Ortutová.

w-bh1a6490-2Jasne definované činnosti, štandardné rozmery spotrebičov a ergonómia, to sú dôvody, prečo sa kuchynské štúdiá so štandardnou ponukou sústreďujú predovšetkým na sektorové moduly. Problém však nastáva v prípade, ak chceme vstavanú kuchyňu štandardných rozmerov prispôsobiť neštandardnému priestoru, pri ktorom sa typizované rozmery niektorých skriniek či rovno celej zostavy stávajú nekompatibilné. V takom prípade existujú iba dve možnosti: kompromisné riešenie, pri ktorom bude niekde niečo chýbať, prípadne vytŕčať, alebo sa rozhodnúť pre atypové riešenie. Väčšina výrobcov modulových kuchýň dnes dokáže reagovať na podobné požiadavky, samozrejme, za príplatkovú cenu. Ak by však malo byť pri sektorovej kuchyni takýchto „výnimiek“ viac, je na zváženie, či by nebolo finančne aj koncepčne výhodnejšie nechať si celú zostavu vyrobiť na mieru v niektorej renomovanej stolárskej firme, pôsobiacej v blízkom okolí bydliska.

Kuchynské zostavy štandardných rozmerov sa dajú bezproblémovo aplikovať najmä v priestranných interiéroch. Umiestňovanie závesných skriniek je v takom prípade predsa len menej limitujúce a dáva priestor pre ich voľnejšie, vzdušnejšie usporiadanie. Štandardné rozmery sa bez problémov aplikujú aj pri stavbách, ktorých projekty vopred prihliadajú na bežne používané štandardné rozmery nábytkových zostáv (nielen kuchynských) pôdorysne aj priestorovo. Viac sa dozviete v septembrovom čísle.

Lucia Ortutová, foto: Jozef Barinka

w-bh1a4368 w-bh1a4377 w-bh1a6453-2 w-bh1a6477-2 w-bh1a6435-2 (PROJEKT INTERI311RU _ 0. 1. NP_ F)