Receptúry krásy a úžitku

Kúpeľňa je z väčšej časti problematikou takzvaného stavebného interiéru (niekedy tiež nazývaného zabudovaný interiér). To znamená, že väčšina jej zariadenia i výrazná časť prvkov jej interiérového pôsobenia (napríklad stvárnenie podláh, stien a pod.) sa vytvára počas stavebných a dokončovacích prác, je pevne spojená so stavebnými konštrukciami a len tak ľahko sa nedá zmeniť či usporiadať do novej konfigurácie. To znamená, že kúpeľne treba veľmi dôkladne premyslieť. Ak nie ste spokojní napríklad so spálňou ľahko premiestnite posteľ, zmeníte lampu či vymaľujete záhlavie iným odtieňom, no s kúpeľňou sa musíte zžiť tak, ako ju vymyslíte na začiatku (alebo sa pustíte do náročnej rekonštrukcie). Dôkladné plánovanie kúpeľne sa však netýka len priestorového usporiadania či jej funkčnej prevádzky. Malo by sa dotknúť aj estetickej stránky, pretože zodpovedá vkusu, ktorý sa u človeka vyvíja. Inými slovami, pri kúpeľni si treba zvlášť dať záležať na nadčasovom pôsobení.

Michal Lalinský, foto archív autora