Provokujúci architekt z Berlína

Arno Brandlhuber sa nebojí meniť súčasný pohľad na udržateľný prístup v staviteľstve. Bez ohľadu na estetiku, skúmanie stavebných zákonov a regulácií prezentuje svieži pohľad na súčasný experiment v architektúre. Koncom mája bol na pozvanie Clubovky hosťom podujatia Dni architektúry a dizajnu 2017 v Bratislave, na ktorej predstavil svoju tvorbu.

Pôsobenie berlínskeho architekta má omnoho širší záber, ako tradične vymedzená definícia tejto profesie. Arno Brandlhuber je predovšetkým mysliteľ s rozsiahlou kultúrnou praxou, do ktorej okrem architektonickej tvorby a urbanizmu spadá aj záujem o politizujúce otázky súkromného a kolektívneho vlastníctva, udržateľnú ekonomiku i sociálnu spoluprácu. Vzdelanie získal na Technickej univerzite v Darmstadte a na Univerzite vo Florencii. V roku 1996 v Kolíne nad Rýnom založil architektonické štúdio b&k, o desať rokov neskôr presídlil do Berlína, kde založil ateliér brandlhuber+. Popri architektonickej činnosti prednáša, diskutuje s politikmi, úradníkmi aj verejnosťou, aby poukázal na problémy, ktorým čelí súčasné mesto a spoločnosť v súvislosti so stavebnou legislatívou, ekonomickými a sociálnymi krízami. V rámci legislatívy a zákonitostí architektúry neustále hľadá nové odpovede na otázky typologického riešenia objektov, ktoré prekračujú hranice zabehnutých predpisov, noriem alebo konceptov, bez ohľadu na skutočnosť, či majú slúžiť na bývanie, alebo pracovnú činnosť. Metódu obmedzovania prostredníctvom regulácie a noriem chápe ako reálny fakt, ktorý v procese navrhovania podmieňujú isté sociálne obmedzenia, zvyky, tradície. Ide vlastne neustále o „hru pravidiel aj noriem“, a tie si podľa neho žiadajú zmenu, čo sa pri svojich projektoch snaží dosiahnuť. Krásny projekt sa podľa neho vytvára myslením a nie estetikou vedenou určitým smerom.

Spracoval Roman Nečas, Zdroj: noviny DAAD, Daniela Majzlanová, rozhovor: Anne Schunck pre Siemens