Prírodný materiál v interiéri

Hoci škála materiálov, ktoré sa využívajú pri zariaďovaní súkromných i verejno-spoločenských interiérov, je dnes skutočne pestrá, architekti aj samotní vlastníci pri ich úprave najčastejšie siahajú po prírodných materiáloch. Zopár postrehov a odporúčaní, ako s nimi narábať, ponúka interiérová architektka Lucia Ortutová.Zariadenie interiéru dobre a presvedčivo „funguje“ pri predpoklade, že dokáže rešpektovať charakter stavby a jej architektonický koncept, nevynímajúc z toho ani vnútorné priestory. Rozhodnutie použiť v interiéri niektorý z prírodných materiálov by malo prihliadať na prítomnosť niektorého z nich v konštrukčnom systéme stavby, prípadne by sa mal s ňou stotožniť aspoň do takej miery, že jeho použitie nebude pôsobiť násilne.

Lucia Ortutová, spracoval: Roman Nečas, foto a vizualizácie: Nové bývanie, TV JOJ, archív Ortuta Architects, Inalco

w-IMG_8889drevenica 2 loft 3 panelak 1 panelak 4 porcelan 3 (2) w-03 w-06