Postrehy k dizajnu

 

SPRIADANÉ PRÍBEHY

Jan Kath: Common Threads

Koberce sa odpradávna radia nielen k praktickým predmetom úžitkového „dizajnu“, no zároveň sú oceňovanými nositeľmi výtvarnej kultúry, často vzácnymi umeleckými artefaktami, ktoré do priestorov príbytku vnášajú zútuľňujúci výraz pestovaného vkusu či zberateľskú iskrivosť. Na niekoľkotísícročnú tradíciu tkania kobercov, prekvitajúcu najmä na Blízkom východe a indickom subkontinente, nadväzujú i viacerí súčasní západní dizajnéri. Pútavý pohľad na výtvarné médium kobercov ponúka nemecký návrhár Jan Kath a jeho rovnomenný podnik. V bohatej produkcii vitálne zužitkúva pevné ukotvenie v tradíciách, no súčasne sa na ne pozerá optikou dneška, do procesu zahŕňa konceptuálne premýšľanie aj postmoderné postupy dekonštrukcie či mixu. Nad tým všetkým sa však opája tým najpoctivejším remeslom – majstrovským ručným spracovaním, ktoré často vyžaduje nekonečné dni trpezlivosti a pozorné oko zaujaté tými najdrobnejšími detailmi.

Príklad konceptuálneho zhodnotenia historických inšpirácií ponúka aj posledná kolekcia Jana Katha. Súbor kobercov (žiadalo by sa však povedať skôr tapisérií) z vlny a hodvábu dostal pomenovanie Common Threads. Ako východiskový podklad pre spracovanie fragmentárnych vzorov na týchto kobercoch poslúžili neveľké a nedokončené výšivky z 18. a 19. storočia vytvorené mladými ženami v Belgicku, Švédsku, Nemecku, Švajčiarsku a Severnej Amerike. Na kúskoch plátien, nie väčších ako vreckovka, zvykli precvičovať zručnosti vyšívania ako súčasť prípravy na ich budúcu úlohu praktických žien v domácnosti. Vďaka tomu mali byť schopné pozašívať obrusy, vankúše alebo závesy spôsobom plným výtvarného citu. Vzorkovnice výšiviek, ktoré často ostali zabudnuté na dne škatúľ so šijacími potrebami podávajú svedectvo starobylých čias, keď sa ručným prácam venovala náležitá pozornosť a každá vec bola cenená natoľko, aby sa len tak ľahko vyhadzovala. Kúsky ľanových plátien sú v súčasnosti vystavené v zbierkach Múzea medzinárodného ľudového umenia v americkom Novom Mexiku. Práve tu ich Jan Kath objavil, povyberal zopár príkladov a na ich základe zostavil vlastnú kolekciu siedmich „pôvabom vyšívaných“ kobercov.

www.jan-kath.dewww.internationalfolkart.org

 

Michal Lalinský

foto archív autora

 

Celý článok si prečítate v INTERIER-EXTERIER január-február (2019)