Nadstavba

V nadstavbe staršieho rodinného domu z prvej polovice minulého storočia vznikol dômyselným riešením nadštandardný dvojúrovňový byt. Pri pohľade od ulice dom napriek svojej veľkosti nepôsobí až tak mohutne. Vystúpené priečelie nadstavby totiž zjemňuje antracitová farba, a tak ostatná časť hmoty sa akoby vtiahla do úzadia. Vizuálne odlíšenie nadstavby fasády od pôvodnej architektúry korešponduje aj s požiadavkou pamiatkarov. K odľahčeniu celej stavby prispelo tiež bezmadlové presklené zábradlie na dolnom i hornom byte. Mladá rodina aj pri pomerne veľkému prevýšeniu nadstavby vo vzťahu k ulici trvala na bezbariérovom prístupe. A tá sa dala naplniť len vybudovaním výťahu, ktorý by do bytu viedol priamo z garáže. Jeho existencia zároveň ponúkala príležitosť na väčšiu nezávislosť od bytu, v ktorom žijú rodičia. Viac sa o nadstavbe dozviete vo februárovom čísle.

Roman Nečas, foto: Jozef Barinka

w-BH1A0506BH1A0514BH1A0513BH1A0607 BH1A0561BH1A0576   BH1A0582