Podstatou zmeny je pohyb

Holandská dizajnérka Maria Blaissez Amsterdamu sa v súčasnej dobe venuje výskumu foriem a pohybu. Využíva pritom všetky kvality prírodných materiálov a dáva im novú funkciu. Jej návrhy prestávajú byť statické, stávajú sa flexibilné, nezávislé a zároveň premenlivé z jednej formy na inú. Pohyb predstavuje hlavnú myšlienku jej diel. Zbavuje materiál zaužívanej dogmy a určuje mu nové spôsoby využitia, pretože zmena stavu a štruktúry je prirodzená vlastnosť každého predmetu, hoci to voľným okom nevidieť. Maria Blaisse v máji prijala pozvanie Tatiany Kollárovej na DAAD v Bratislave, aby predstavila svoje myšlienky a tvorbu. Jej neúnavná práca a netradičný pohľad na materiály sa stali obrovským prínosom pre dizajn. Viac sa o nej a jej práci dozviete z rozhovoru v novembrovom čísle. /autor: Kristína Poržoltová, foto Jozef Barinka, archív Marie Blaisse

W-spheres 04 foto anna beeke W-interactive banboostructure 1 W-spheres 08