Podkrovie za rozumnú cenu

Po vyprataní podkrovia všetky veci, zhodnotili architekti jeho potenciál a stanovili orientáciu dennej a nočnej časti. Veľké okná na protiľahlých stranách – do ulice a záhrady – doplnili o strešné okná, pričom vzhľadom na výšku podkrovia a možnosti vytvorenia ešte jedného podlažia ich navrhli a umiestnili vo dvoch výškových úrovniach. Nižšie položené sa dostali na miesta, kde naplánovali vstupný priestor, toaletu a kúpeľňu, vyššie položené okno malo osvetľovať priestor horného podlažia. Súčasťou stavebných úprav bola nivelizácia podlahy, zateplenie obvodových stien a strechy, delenie priestoru sadrokartónovými priečkami podľa dispozičného usporiadania jednotlivých miestností, inštalácia rozvodov ale aj pracné prebrusovanie trámov drevenej strešnej konštrukcie. Manželia totiž chceli, aby sa stali dominantným prvkom interiéru, ktorý do interiéru vnesie prvok domácej pohody a navyše by pri otvorenom strope nad spoločenským priestorom pôsobili ako vymedzujúci prvok medzi dolným a horným podlažím.

Roman Nečas foto: Jozef Barinka

w-BH1A9104w-BH1A9131w-BH1A9145w--BH1A9148w-BH1A9164w-BH1A9176w-BH1A9187