Pivničný byt

Mladý manželský pár pri hľadaní spoločného bývania narazil na ponuku pivničného bytu. Ten mal potenciál na vytvorenie plnohodnotného, zároveň elegantného bytu 2+1 s predsieňou a hygienickým priestorom. Jeho pomerne veľkorysé miestnosti poskytoval starší mestský dom v centre menšieho mesta, s výhodou tesnej blízkosti občianskej, kultúrnej a obchodnej vybavenosti. Nedostatok denného svetla a zlé vetranie na prvý pohľad síce nepôsobili príliš lákavo, no veľký priestor, klenuté stropy a najmä predajná cena ich zaujali. Nedostatok kontaktu jednotlivých miestností s vonkajším svetom nepovažovali za problém, vedeli totiž, že v týždni budú domov prichádzať až v neskorých popoludňajších hodinách a víkendy budú tráviť väčšinou mimo mesta. Počas stavebných prác, pri ktorých sa riešila rekuperácia, kanalizácia a osvetlenie, oslovili architektku Věru Konečnú, aby im pomohla vyriešiť dispozičné usporiadanie vnútorných priestorov.

Barbora Koláčková, spracoval Roman Nečas, foto: Jaroslav Hejzlar

1003-4 1003-5 1003-8 1003-10 1003-11 1003-16 1003-19 1003-20 1003-23