Pevnosť v Komárne

Komárno sa rozkladá na polostrove vytvorenom sútokom Dunaja a Váhu, a to ho robí neobyčajným. V lete je južansky rozpálené, v zime zasa mrazivo chladné od vánku, čo doň preniká z oboch riek. V minulosti ho považovali za veľmi dôležitý strategický bod medzi Rímskym impériom a Barbarikom, dvomi veľkými kultúrami s veľkou históriou. Až budete Komárnom prechádzať k našim južným susedom alebo k moru, odporúčame zastaviť sa v ňom a okrem precítenia kozmopolitnej atmosféry, ktorá z neho sála, navštíviť unikátnu protitureckú pevnosť. Ide o najväčší fortifikačný komplex nielen na Slovensku, ale aj v rámci celého bývalého Uhorska. Čulý ruch v nej neustal ani v novodobých dejinách. Počas I. svetovej vojny pevnosť slúžila ako náborové a výcvikové stredisko rakúsko-uhorskej armáde, počas II. svetovej vojny poslúžila Nemcom ako veliteľstvo 22. pešieho pluku. Po jej skončení sa tu nachádzali núdzové byty pre maďarské rodiny, neskôr si z nich južná skupina „bratskej“ Červenej armády urobila na viac ako 40 rokov najväčší muničný sklad v strednej Európe. Z ich pobytu sa celý komplex dodnes spamätáva. Našťastie, v súčasnej dobe je pevnosť už zaradená medzi národné kultúrne pamiatky.

Jozef Lenhart, foto Jozef Lenhart, archív