Osobné útočisko

Kútik radostí

Radosť je hodnota, ktorú len zriedka vedome vyhľadávame pri výbere nábytku. A predsa zohráva dôležitú úlohu. Určite chceme, aby náš nábytok fungoval účelne a aby sa nám páčil, ale myslíme aj na to, aby nám spôsoboval radosť?

Michal Lalinský, foto archív autora

Viac si prečítate v INTERIER-EXTERIER september-október (2019)