Ochráňte svoj domov výhodnejším poistením v Allianz

Zamrznuté potrubia, prasknuté radiátory a okná, prehriate kotly, snehom preborené strechy, ale aj zhorené celé rodinné domy. Extrémne januárové mrazy spôsobili o vyše tretinu viac škôd na majetku obyvateľov.

Začiatkom roka zaznamenala Allianz – Slovenská poisťovňa  o 35 % viac škôd na domoch a bytoch klientov v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Celková výška škôd na domovoch klientov dosiahla približne 1,47 milióna eur. Viac ako polovicu poistných udalostí tvorili škody po mrazoch na vodovodných zariadeniach a ťarche snehu, ktorých bolo spolu 1.209 v hodnote vyše 404.000 eur. „Klienti nám najčastejšie hlásili prasknuté vodovody a radiátory v neobývaných chatách aj rodinných domoch, prasknuté vodomery a strechy preborené ťarchou snehu. Evidujeme aj výrazne viac zničených okien a skiel od silných mrazov. Veľmi časté sú aj zamrznuté vonkajšie vodovodné potrubia, ktoré nie sú dostatočne hlboko v zemi,“ bilancuje riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí Allianz – SP Jozef Hrdý.

Väčšia zima, viac požiarov

Paradoxne počas mrazivého januára stúpol počet požiarov o takmer 28 % v porovnaní s januárom minulého roka. „Túto zimu ľudia kvôli silným mrazom oveľa viac kúrili. Mnohí majú neudržiavaný či nedostatočne vyčistený komín, alebo kúria v podomácky vyrobených krboch, kde je riziko požiaru oveľa vyššie. V Bratislavskom kraji sme takto nedávno riešili kompletne zhorený dom po požiari. Evidujeme aj niekoľko zhorených chát, krovov aj zničené strechy zasiahnuté plameňmi od horiaceho komína,“ uvádza hovorkyňa Allianz – SP Lucia Muthová. Poisťovňa eviduje aj zvýšený počet poškodených kotlov a elektrospotrebičov skratom motorov a prepätím, ale aj prehriate kotly na ohrev vody. Ďalšie škody na majetku obyvateľov spôsobila víchrica, ktorá sa začiatkom januára prehnala severom Slovenska. Silný vietor zanechal desiatky zničených striech a prístreškov a následne zatečené podkrovia.

Vyskladajte si sami optimálne poistenie svojho domova

Od nového roka si klienti môžu dojednať inovovaný produkt Môj domov, v ktorom si sami vyskladajú kombináciu rizík, ktoré chcú mať pokryté. Na výber majú 9 skupín rizík, pričom najčastejšie riziká ako OHEŇ, ZÁKLAD a VODA sú povinné. K nim si klient môže podľa svojich potrieb pridať riziká ŽIVEL, POTOPA, ZEM, ELEKTRO, VANDAL a SKRAT. Súčasťou produktu je aj automatické poistenie skla s poistením domácnosti alebo poistením budovy a vedľajších stavieb, ktoré prispieva ku zvýšeniu štandardu poistného krytia. Zaujímavým benefitom pre klienta je určite bonusový systém za bezškodový priebeh, ktorý je súčasťou produktu. Bonus sa poskytuje samostatne v poistení domácnosti a v poistení budovy a vedľajších stavieb vo výške 5 % z ročného poistného za každý rok, v ktorom klientovi nevznikla žiadna poistná udalosť, a to maximálne do výšky 15 %. Na jednej poistnej zmluve je možné dojednať poistenie domácnosti, budovy a vedľajších stavieb, zodpovednosti za škodu, skla, záhrady či náhrobného pomníka. Poistenie má nulovú spoluúčasť. Viac informácií na: www.allianzsp.sk