Nečakané podoby všednosti

Papier spolu s podobnými materiálmi si veľmi rýchlo našli cestu do repertoáru výrazových prostriedkov dnešných dizajnérov. Vlastnosti ako dostupnosť, priamočiara jednoduchosť a nenáročné spracovanie z neho robia vďačný objekt experimentovania, takže okrem obvyklých – históriou preverených spôsobov použitia (najčastejšie v podobe tapiet alebo papierových tienidiel lámp) sa do interiéru dostáva aj v mnohých ďalších podobách. Predstavuje ideálnu látku na všestranné spracovanie; vyrába sa v mnohých podobách ako kartón, špagát, papierová drť alebo tvárna membrána, a tak dokáže naplniť rozmanité tvarové i funkčné požiadavky návrhárov. No nielen ich. Obľúbené práce „šikovných rúk“ – recyklovanie, výroba ručného papiera či technika papier-mâché zvádza k dizajnérskym pokusom v domácich podmienkach aj tých, ktorí nemajú vyštudovaný odbor priemyselného návrhárstva. Možno ich inšpirujú nápady viac či menej obvyklých „interiérových adaptácií“, ktoré prinášame v našom aktuálnom dizajnérskom výbere.

Michal Lalinský, foto archív autora

w-01b Beach Bag and Beach Bag M w-05 w-06b w-07a w-08 w-09a