Návrat sedemdesiatok

 

Dozrel čas aj na dizajnérske oživenie období, na ktoré „bolo treba zabudnúť“.

 

Interiérový dizajn, rovnako ako iné segmenty tvorivej kultúry, sleduje podobné postupy: prináša niečo nové, a súčasne vždy nadväzuje na niečo už existujúce. Dizajnérska tvorivosť sa tak stáva neustálou dynamickou prekáračkou medzi tradíciou a inováciou. Nábytkový dizajn, ako ho chápeme v súčasnosti, má za sebou približne sto až stopäťdesiat rokov vývoja. Za to obdobie vzniklo obrovské množstvo návrhov, ktoré vytvára nevyčerpateľný fond tradície – autori dnes môžu siahnuť po rôznych štýloch či historických tendenciách a využiť ich pre svoju vlastnú inšpiráciu. Posledné dve desaťročia v interiérovom dizajne sú veľmi naklonené takémuto retro zmýšľaniu. Sezónu po sezóne sa postupne vracajú tvaroslovné črty a príznačné štylistické postupy jasne rozpoznateľných období. Z perspektívy súčasnosti (teda v hmlistej diaľke minulosti) ich pre jednoduchosť členíme podľa jednotlivých dekád. Veselý pop šesťdesiatych rokov tak strieda art-déco, progresívny modernizmus štyridsiatych rokov zas nahradil raný funkcionalizmus, vintage záveru 19. storočia či povojnový dizajnérsky zázrak päťdesiatych rokov. Dokonca i nedávne éry – deväťdesiatky alebo postmoderné osemdesiatky sa prihlásili o svoju chvíľku retro návratov. Pripomínanie týchto období sa zvyčajne odohráva prostredníctvom reedícii starších návrhov, ale aj výkladom ich štýlu v nových dizajnérskych príbehoch. Jednotlivé estetické vzorce sa vzájomne miešajú a obohacujú; pôvodné nápady adaptujú novými materiálovo-technologickými postupmi a prekladajú súčasnosťou, aby v eklektickom mixe prispeli k atraktívnemu retro interiéru.

 

Michal Lalinský

foto archív autora

Celý článok si prečítate v INTERIER-EXTERIER november-december (2018)