Náuka o byte, predsiene

Chodby, vstupné priestory a predsiene zohrávajú v dispozičnom rozložení dôležitú úlohu. Bez nich by sa „vetná skladba“ bytu rozsypala na vzájomne nesúvisiace „podmety“.

 Na prvý pohľad sa zdá, že „druhoradým“ miestnostiam bytu netreba venovať toľko pozornosti ako tým hlavným. Prečo by sa človek mal trápiť s riešením ich funkčnej aj štylistickej náplne, ak v nich trávi len nevyhnutné množstvo času? Omyl! Aj tá najmenšia čiastka bytu prispieva k fungovaniu celku rovnako a ak sa podcení kvalita jej riešenia, môže to negatívne ovplyvniť komfort domácnosti. K tým priestorom, na ktoré majiteľom pri zariaďovaní príbytku zvyčajne neostáva dosť síl (duševných aj finančných), patria predsiene a chodby. Napriek tomu je dôležité uvedomiť si, že aj ich vzhľad prispieva k celkovému dojmu. O predsieňach sa dokonca zvykne hovoriť ako o „prológoch“ bytu, ktoré by mali navodiť celkovú atmosféru.

 Základy typológie Z typologického hľadiska sa chodby a predsiene radia k sekundárnym priestorom. Niekedy sa nazývajú aj obslužnými, pretože uvádzajú obyvateľa ďalej do hlbších častí obydlia. Sú predovšetkým nositeľmi komunikačnej funkcie, preto je ich zariaďovanie podriadené tomu, aby sa nimi dalo prejsť čo najjednoduchšie, bez prekážok a čo najkratšou trasou. Ich vzhľad nesmie byť mätúci alebo sťažujúci orientáciu – aj cudziemu návštevníkovi by malo byť jasné, čo sa kde nachádza a ako sa v priestore chodby a predsiene má pohybovať.

Využiť časť príbytku iba na službu komunikácie by bolo neekonomické, a tak sa niekedy týmto priestorom pridávajú ďalšie úlohy: slúžia na odkladanie, nezriedka aj na „obývanie“ v podobe doplnkových zákutí so sedením alebo na prácu, ak sa v nich nájde miesto na hobby-kútik. Aj v týchto prípadoch však komunikácia stále ostáva nadriadená všetkému ostatnému.

Predsieň stredobodom Poloha predsiení v dispozičnom usporiadaní bytu musí sledovať prevádzkovú logiku. Viaže sa ku vstupu a ďalej pokračuje, buď do hlavných miestností, alebo na podružné komunikačné priestory – chodby a schodiská. Je dobré rátať s minimálnou výmerou predsiene 1,2 m2 na každú miestnosť, ktorú obsluhuje.

Šírka chodieb Minimálna šírka chodby ako komunikačného koridoru je 0,9 – 1,0 metra. Dimenzia 1,30 – 1,40 m je vhodnejšia, ak chceme, aby ľahko popri sebe prešli dve osoby. V prípade, že sa dvere do miestností nachádzajú po oboch stranách chodby, je lepšie, ak má na šírku aspoň 1,6 metra. Dvere by sa ideálne mali otvárať do miestností. (podľa: Neufert)

Michal Lalinský › foto archív autora