Minimalizovanie materiálov a tvaroslovia

 

Architekti Molnár a Peráček sú dnes známou značkou. Navrhli a postavili viacero objektov, pričom najväčší ohlas získali vďaka nemalému počtu návrhov rodinných domov a víl s ich typickým rukopisom. Doposiaľ zrealizovali cez dvesto rodinných domov a za svoje diela získali cenu CE.ZA.AR., tri nominácie na túto cenu a nomináciu na Cenu ARCH.

Ateliér  MOLNÁR – PERÁČEK sa tiež venuje návrhom a realizáciám ekologických a nízkoenergetických stavieb z CLT panelov (cross laminated timber). Doteraz zrealizovali päť objektov; na realizáciu je pripravených ďalších deväť rodinných domov. V tomto duchu sa momentálne rozvíja projekt kondomínia šiestich rodinných domov v Rusovciach.

Za dôležitú časť svojej práce považujú konzultácie s klientom na rozpracovaných projektoch, a čas strávený s klientmi nikdy nepovažujú za zbytočný. Vzájomnými  konzultáciami tak prichádzajú ku spoločnému výsledku v prospech dobre fungujúcej architektúry.

Roman Nečas foto, Martin Varholík, archív ateliéru