Michal Uher

Život Michala Uhra, ktorého najproduktívnejšie obdobie sa spája s výstavnou architektúrou je natoľko prepojené s prácou a tvorbou svojho otca, že dodnes má vo svojom dome dva ateliéry ako tomu bolo počas jeho života. V jednom pracuje a v druhom umiestnil jeho sochy a skice, prostredníctvom ktorých nevypovedané medzi nimi naďalej pokračuje.

Narodil sa 27. apríla 1945 v Trenčíne. V rokoch 1966 – 1969 študoval na VŠVU v Bratislave na oddelení architektúry u prof. D. Kuzmu. V rokoch 1995 – 1998 pedagogicky pôsobil ako vedúci Ateliéru tvorby prostredia na VŠ UPRUM v Prahe. Je členom Umeleckej besedy v Prahe, s ktorou pravidelne vystavuje na kolektívnych výstavách. Samostatne vystavuje od roku 1965 v ČR i SR. Aktívne spravuje dielo svojho otca Rudolfa Uhra. Stal sa spoluorganizátorom jeho výstav počas života i neskôr. Žije a tvorí v Lukovečku pri Zlíne. Venoval sa interiérovým a exteriérovým realizáciám, priestorovému riešeniu veľtrhov a výstav, kurátorským aktivitám, užitej grafike, dizajnu a v súčasnosti výlučne maľbe a plastike.

Roman Nečas, foto Jozef Barinka, archív Michala Uhra

w-BH1A9434-2CB1 obr.4Fontána  plastika w-BH1A9327-2  w-BH1A9455-2 w-D30_5880