Manuál úspechu

Zariadiť samostatnú pracovňu v príbytku alebo pracovné zákutie, vyčlenené v niektorej z ďalších miestností, sleduje celkom priamočiare zákonitosti. Všetky jej charakteristiky by mali byť podriadené tomu podstatnému: nerušenému pracovnému výkonu. Bez ohľadu na fakt, či sa takéto miesto využíva intenzívne v podobe takzvaného „home office“, alebo len občasne pre bežnú  prevádzkovú agendu, vždy je dôležité, aby spĺňalo jasne stanovené pravidlá. Na prvom mieste, samozrejme, stojí účelnosť, ktorá sa „väzbí“ s priestorovými vlastnosťami ako ergonómia a nerušená atmosféra. Účelnosť tiež vychádza z kvalitného nábytkového riešenia – k neodmysliteľným obyvateľom pracovne patria stôl a poriadna stolička, prípadne úložný nábytok. Aj ich vlastnosti by mali zodpovedať ergonómii práce či trvanlivosti. Napokon je dôležitá i estetická stránka, ktorá však ostáva v plnej moci majiteľov. Je len na ich rozhodnutí, akému štýlu podriadia celok pracovne, a či k práci potrebujú niečo ako vyprázdnený purizmus triezveho interiéru, alebo divokosť nejakého expresívnejšieho riešenia.

Michal Lalinský › foto archív autora

w-06b w-09b w-10a w-12a w-13 w-24c Immagini 384