Liptovský hrádok – tri srdcia jednej pamiatky

Oživovať historický objekt býva vždy veľkým dobrodružstvom. Nepredstavuje len cestu do jeho minulosti, ale tiež jej spoznávanie. Ak nie sme práve priami potomkovia, alebo genealogickí vlastníci hradu, zámku, kaštieľa či kúrie, tak sa pri ich záchrane stretávame nielen s ich architektonickou minulosťou, ale i s niekdajšími vlastníkmi, ktorých pričinením vznikli. Postupne vystupujú z anonymity, spoznávame ich životné príbehy o láske, bolesti, udatnosti… a vzniká puto, ktoré človeka drží a časom sa dokonca dokáže zmeniť na poslanie. „Až pri obnove pamiatky si človek uvedomí, že jeho prítomnosť je iba súčasťou minulosti, bez ktorej by nebol ničím a že zmysel života spočíva v obnove tradičných hodnôt a charite. A obnova pamiatky na Slovensku charitou je,“ tvrdí súčasná majiteľka hradu a kaštieľa v Liptovskom hrádku, Dagmar Machová.

Jozef Lenhart, foto Jozef Barinka, archív Grand Castle