Liečebný komplex Thermia Palace

Všade, kde sa čo len trošku črtali možnosti prosperity a zisku, sa investovalo. Nové veľkolepé stavby nevznikali len v sídelných a veľkých mestách, ale aj lokalitách, ktorých poslaním bol spoločenský život, oddych, zábava a regenerácia. Medzi ne patrili aj kúpeľné strediská. Na prelome 19. a 20. storočia ich na Slovensku bolo viac ako 120 (dnes ich je sotva 20 !) a vznikali všade, kde to dovoľovali prírodné podmienky. V súčasnosti je na našom území registrovaných 1.824 minerálnych vôd a 123 termálnych vôd, čo je vo svetovom meradle výnimočný úkaz.

Vstupnou brána na ostrov – liečebný komplex Thermia Palace spolu s priľahlou kúpeľnou budovou Irma predstavuje unikátny architektonický súbor kúpeľných budov. V rokoch 1909 -1912 ho naprojektovali významní budapeštianski architekti Ármin Hegedus a Henrich Böhm v štýle viedenskej secesie. Na prvý pohľad zaujme nezvyklým riešením i bohatou výzdobou fasád. Trojkrídly palácový objekt sa otvára smerom k prichodiacemu veľkolepo riešenými priečeliami postranných krídel. Osovo umiestneným vstupom v centrálnom portikuse, zvýraznenom stĺpmi s bohatou sochárskou výzdobou, ho pozýva do svojich interiérov. Priečelia sú odhmotnené množstvom okien a rozohrané terasami či dekoratívne zdobenými loggiami. K liečebnému palácu sa prichádza cez záhradný parter s kvetinovou výsadbou, dotvorenou fontánou a kamennými plastikami, zobrazujúcimi antické božstvá: Merkúr, Flóra, Minerva a Ceres. Sochy vytvorené neznámym sochárom na začiatku 19. storočia personifikujú základné danosti kúpeľov: obchod, prírodu, udatnosť a plodnosť.

Interiér Thermia Palace nadchne štýlovým riešením reprezentačných a spoločenských priestorov, chodieb, schodíšť a hál. Všetky dekoruje bohatá secesná štuková výzdoba, navrhnutá na vysokej výtvarnej úrovni a vo vynikajúcej remeselnej kvalite, v najrôznejších materiáloch a v citlivo zvolenej pastelovej farebnosti. Eleganciu a intimitu spoločenských priestorov umocňuje farebne bohatá vitráž okien, postavená na motíve páva a štylizovanej florálnej ornamentike, vytvorená v dielňach firmy Bosnyák – Várnay. Autorom štukovej výzdoby a figurálnej plastiky sa stal uznávaný sochár a dekoratér A. Krisztian. Je tvorcom i sochárskej výzdoby priľahlého kúpeľného domu Irma s typickou strohou, ostrou štylizovanou modeláciou a geometrizujúcou ornamentikou, charakteristickou práve pre viedenskú secesiu.

Jozef Lenhart

IRMA