LafrageHolcim European Bussiness Services

V košickom Aupark Tower dali do prevádzky v rámci koncernu LafargeHolcim – svetového lídra vo výrobe stavebných materiálov – nové európske centrum zdieľaných služieb European Business Services. Ide o prvé európske finančné centrum zdieľaných služieb skupiny LafargeHolcim, ktoré poskytuje podporu jednotlivým výrobným entitám v Európe v oblastiach ako sú finančné transakcie, účtovníctvo, fakturácia, zákaznícka podpora, správa dát, personálna a mzdová administratíva.

Úspech spoločnosti je založený na práci jej zamestnancov, a to je aj dôvod, prečo sa spoločnosť LafargeHolcim snaží svojim zamestnancom vytvárať priaznivé pracovné podmienky v príjemnom a v motivujúcom prostredí. Osloviť ním, ako aj zaujímavou prácou, chcú najmä mladých ľudí z Košíc a blízkeho okolia. Svojou víziou dizajnových kancelárií, do ktorých by bolo možné preniesť prvky reprezentujúce proces výroby i samotné produkty spoločnosti, oslovili známe košické Architektonické štúdio Atrium.

Pracovné priestory, sústredené do troch podlaží novostavby Aupark Tower, vznikali postupne podľa zadania investora. Všetky charakterizuje jednoduchosť, tvarová čistota a racionálne riešenie. Popri betóne (jeden z produktov LafargeHolcim) a ďalších navonok priznaných stavebných a technických konštrukciách sa architektom podarilo naplniť požiadavku investora – na ploche viac ako 4 500 m² vytvoriť podnetné prostredie nielen pre prácu, ale aj sociálne kontakty pre približne 500 zamestnancov. www.grabachair.eu

zdroj: Atrium Architekti, spracoval: Roman Nečas, foto: Martin Pitoňák

Architektúra w-martin-pitonak_20160414_144-edit w-img_7324 w-martin-pitonak_20160414_653 w-img_7328