Kuchyňa, ohnisko rodinného života

Kuchyňa a k nej pridružená jedáleň patria k najdôležitejším miestnostiam v príbytku. V nich sa najčastejšie splietajú pradivá rodinného života, v nich domácnosť pravidelne predvádza svoj každodenný „program“.

w-a-03 w-a-05a w-a-02a w-a-08

Forma nasleduje funkciu -Sedliacka priamočiarosť, zreteľná účelnosť i krása nekomplikovaných riešení, to sú časté rysy dnešných kuchýň, ktoré vznikajú najmä preto, aby v nich „bolo radosť variť“. Reprezentatívna funkcia takej kuchyne sa dostáva do úzadia; jej majiteľ dbá skôr na to, aby sa mu v nej dobre žilo, aby mal všetko potrebné poruke a aby mu pri varení či stolovaní nič nebránilo vychutnávať si sladké pôžitky z dobrého jedla či z družnej spoločnosti priateľov a rodiny. V tom kuchyňa znovuobjavuje svoj pôvodný – archaický zmysel.

w-b-03b w-b-08 w-c-03 w-c-05

Klenot interiéru -Súčasné technologické možnosti, paleta interiérových nápadov aj dostupné „materiály budúcnosti“ vkladajú do rúk majiteľov (prípadne interiérových architektov) nástroje, ktorými sa kuchyňa dá vytvarovať do podoby oslňujúceho šperku domácnosti. Taká kuchyňa nemusí strácať zreteľ z funkčnosti, no oveľa významnejšiu úlohu v nej zohráva estetika. Veľkorysé „pracovné“ zákutia splývajú so zvyškom obytného priestoru, rozpúšťajú sa v zosúladenom – zásadne elegantnom celku s jednotným menovateľom „interiérovej rafinovanosti“. Moderná kuchyňa už nie je iba sólistom, ale rovnocenným partnerom ostatných obytných zátiší domácnosti.