Krajinní architekti z IN-GREEN

Krajinári IN-GREEN pri navrhovaní súkromných záhrad, poloverejných či verejných priestorov dbajú predovšetkým na vhodné kompozičné stvárnenie, zohľadňujúce požiadavky užívateľa ale aj prostredie a charakter stavby, ktorej je súčasťou. Typické je pre nich prelínanie jednotlivých materiálov a prvkov a spájanie funkcie s dizajnom. Najmä v malých mestských záhradách dokáže prerastanie trávnika pomedzi dlažobné kocky alebo vniknutie dlažby do záhona ušetriť priestor a odlíšiť dizajn záhrady od susedných. Na dosiahnutie žiadaného výsledku sa neboja využívať ani inovatívne technologické postupy. Pri navrhovaní záhrad inklinujú skôr k minimalizmu – správne funkčné usporiadanie prvkov v spojení s jednoduchými materiálmi v ich podaní spravidla medzi sebou ladia. Po interakcii s klientom sa z pôvodnej idey často stane tzv. „minimalizmus s ľudskou tvárou“ – majitelia si svoju záhradu ďalej upravujú materiálmi a zariaďovacími či dekoratívnymi prvkami, blízkymi ich vkusu a estetickému cíteniu. Vo výsadbách väčšinou pracujú s celoročne pôsobiacimi trvalkovými záhonmi na štýl anglických vidieckych záhrad, ktoré v kombinácii s kvitnúcimi siatymi lúkami pôsobia ľahko a vzdušne a do priestoru vnášajú  dynamiku. Realizácia exteriéru sa pre nich nekončí úpravou pozemku, práca v záhrade je to proces, do ktorého neustále vstupuje krajinár, jej majiteľ ale hlavne príroda. Často sa žiadaný efekt objaví až po niekoľkých rokoch, takže treba byť trpezlivý. www.ingreen.sk