Komentár – nápadov plná stodola

Hľadať príčinu obľúbenosti vidieka ako inšpiračného zdroja pre stvárnenie súčasných bytových interiérov nie je vôbec zložité. Ide o samozrejmú obrannú reakciu na celú skupinu „každodenných mrzutostí“, ktoré dnešný človek zakúša. Bývajú označované učenými výrazmi ako „globalizácia“, „anonymizácia“, „homogenizácia“ či „nauzea“ z príliš rýchleho technologického vývoja. Človek je očividne čoraz viac zneistený. Stáva sa vykorenený zo svojich pôvodných tradícií, rozpúšťa sa v schémach zmýšľania totožných po celej planéte, splýva v nezadržateľnom prúde, valiacom sa ponad hranice národných identít a na dôvažok má i pocit viny, pretože si uvedomuje stratu vlastnej jedinečnosti. V prípade interiérového dizajnu sa problematika zrkadlí v bezduchej priemyselnej produkcii alebo v prehlbovaní konzumného správania sa s nepriaznivými environmentálnymi dopadmi. Nepoteší ani slepé kopírovanie trendov. A napokon sú tu ešte digitálne technológie, ktoré prerástli každodenným životom – často v takmer toxickej závislosti.

Michal Lalinský, foto archív autora