Karol Krčmár, najväčší rozprávkový papierológ

Svoju tvorbu by charakterizoval ako stieranie hraníc medzi dizajnom a výtvarným umením. A najlepšie ju ilustrujú jeho návrhy obalov z dvojvrstvovej papierovej vlnitej lepenky. Možno to bola náhoda, možno sila osobnosti, ale mnohé práce výtvarníka, dizajnéra, šperkára Karola Krčmára nevznikali spôsobom šitým na mieru zadávateľa, ale skôr ako výtvarné objekty s úžitkovým potenciálom a s možnosťou ich priemyselnej výroby. Zaujímavý rozhovor o všeličom najmä o práci s papierom nájdete v septembrovom čísle.

BH1A5566-2 BH1A5573-2 BH1A5579-2 BH1A5598-2 BH1A5607-2V čom spočíva zmysel techniky Kirigami? S pomenovaním Kirigami som sa po prvý raz stretol pri mojej prvej knižke Papierové kráľovstvo. Spôsob kreatívnej tvorby z papiera som sa v nej snažil vysvetliť opisom rôznych postupov priestorového tvarovania tohto materiálu – strihaním a prekladaním. Vo svete tento spôsob tvorby poznajú pod názvom Kirigami a vydavateľstvo Ikar knižku takto jednoducho pomenoval. „Kiru“ v japončine znamená strihať a „kami“ papier. „Oru“ zasa znamená – skladať, to znamená, že pri Kirigami sa papier strihá a pri Origami skladá. Priestorové tvarovanie papiera, ktoré som si sám vymyslel, kombinuje oba spôsoby.

Roman Nečas, foto Jozef Barinka

Papierová architektura dekoratíve vianočné stromčeky z orechových škrupín BH1A5591-2 BH1A5583-2 BH1A5581-2