Kaplnka pre dažďové kvapky

Sprchové kúty dnes oslovujú rozsiahlym vizuálnym potenciálom. Cenové rozdiely medzi kvalitnými vaničkami a variantmi s dlažbou pritom nie sú natoľko výrazné, aby pri ich plánovaní predstavovali zásadné kritérium.

Dláždený povrch možno realizovať aj zdvihnutím nad úroveň podlahy, ale najlepšie sa realizuje v novostavbách už vo fáze navrhovania kúpeľne. Keďže kúpeľne patria k prevádzkovo náročným priestorom, malo by sa ich zariadenie navrhovať tak, aby korešpondovalo aj s dávkou úsilia na ich údržbu. Sprchový kút vyspádovaný do žľabu ponúka systémový komfort a zapadá do konceptu trendových kúpeľní s jednoduchými a čistými líniami. Pri murovanom sprchovom kúte v praxi veľmi záleží na stavebno-technických možnostiach a realizačných schopnostiach zmluvnej firmy. Schodík na sedenie z totožného obkladu nenaruší homogénny vzhľad miesta a podporí pohodlie vo forme príjemného bonusu.

Autor: Katarína Frývaldská