Inteligentná vila v Prúhoniciach

Zadanie klienta formulovala predstava inteligentnej vily, ktorá by vizuálne, fyzicky ale aj celkovým vzhľadom prepojila vnútorné priestory s pozemkom. V kancelárii Jestico+Whilesnavrhli tvarovo jednoduchú trojpodlažnú hmotu a koncipovali ju ako krajinárske umelecké dielo. Celý projekt inteligentnej vily od Jestico+Whiles zahŕňal tradičné materiály. Fasáda z vysoko izolovaného plášťa kombinuje svetlošedú štuku a cementové panely, trojsklené okenné výplne sú osadené do drevených rámov, upravených vonkajším hliníkovým povlakom. Bezrámové okná na prízemí zo severnej strany zdôrazňujú spojenie so záhradou, na vonkajšie terasy boli použité drevené rošty z bieleného dubas o sivou povrchovou úpravou, ošetrenou olejom. Interiéry dvoch nadzemných podlaží z južnej strany dokonale presvetľuje denné svetlo vďaka transparentnej fasáde. Pomerne nezvyčajný architektonický prvok tvorí strešný svetlík, rozdeľujúci priestory druhého podlažia na oddychovú zónu rodičov a detské krídlo. V jednej osi bolo pod ním na druhom podlaží vytvorené strešné okno, cez neho preniká denné svetlo na prízemné podlažie v mieste jedálne.

Spracoval: Roman Nečas v spolupráci s Jestico + Whiles, foto: Aleš Jungmann

w-Jestico + Whiles_Villa Pruhonice_Photography Ales Jungmann_02 w-2553 w-Jestico + Whiles_Villa Pruhonice_Photography Ales Jungmann_09 w-Jestico + Whiles_Villa Pruhonice_Photography Ales Jungmann_13 w-Jestico + Whiles_Villa Pruhonice_Photography Ales Jungmann_11 w-Jestico + Whiles_Villa Pruhonice_Photography Ales Jungmann_10 w-Jestico + Whiles_Villa Pruhonice_Photography Ales Jungmann_14