Intelektuálna nádielka

Vianočné sviatky spájajú rodinu a prostredníctvom trendov aj nebadane reflektujú atmosféru v spoločnosti.
Medzinárodný veľtrh Christmasworld vo Frankfurte nad Mohanom v reakcii na tempo doby, informačný pretlak, slabé environmentálne povedomie a horlivú ambicióznosť predstavil začiatkom roka dekór v znení týchto tém: Oslava radosti, Cenné zaobchádzanie s tradíciou, Jemný dotyk prírody a Charakteristická tvár moderny. Tradícia pohľadom súčasnosti opäť raz získala neobyčajnú formu.

Autor: Katarína Frývaldská