Ikony kuchyne

Pri kuchynskom stole denne stolujeme, príležitostne oslavujeme alebo podľa potreby aj pravidelne pracujeme či relaxujeme. Požiadavky na efektný a funkčný dizajn zvoleného sedenia sú preto logicky namieste. O vizuálnej symbióze stoličiek so stolom rozhoduje vzájomný pomer rozmerov, materiál, farba a, samozrejme, vzhľad.

Medzi praktické vlastnosti kuchynských stoličiek patrí v domácnosti stále atraktívna stohovateľnosť. Slúži predovšetkým k lepšej organizácii pri jej údržbe. Počet stoličiek prispôsobujeme veľkosti stola alebo podľa správnosti – členom najbližšej rodiny. Počtom stoličiek môžeme reflektovať aj spoločenské zázemie rodiny. Kupujú sa väčšinou v párnom počte. Stoličky s opierkami uľahčia vstávanie i dosadanie, na druhej strane však zaberajú viac miesta. Bez opierok priestor pôsobí predsa len o čosi vzdušnejšie. Optimálnu výšku stola (71 – 79 cm, v priemere 76 cm) a stoličky od sedáka po podlahu (43 – 51 cm) reguluje norma. Výškový rozdiel medzi sedákom a doskou kuchynského stola povoľuje rozptyl 20 – 36 cm, ideálne však od 25 do 30 cm. Viac sa dozviete v septembrovom čísle.

Autor: Katarína Frývaldská