Hygiena tela i duše

Miestnosti kúpeľní a toaliet sa radia k druhotným kategóriám obytných priestorov. To znamená, že netvoria hlavnú prevádzkovú os bytu, no napriek tomu sú mimoriadne dôležité a treba ich navrhovaniu či následnému zariaďovaniu venovať zvýšenú pozornosť. Vyžadujú si dokonca viac úsilia, ako napríklad spálne alebo chodby, ktoré sa dajú interiérovo odbaviť ľahkými ťahmi. Z hľadiska funkčného zónovania bytu tvoria kúpeľne samostatnú „sanitárnu“ časť (niekedy nazývanú aj „zdravotnícke zariadenie“); nadväzujú hlavne na súkromnú zónu spální a izieb, teda náležia tzv. nočnej časti bytu. Prívlastky „druhotné“ a „súkromné“ neznamenajú, že kúpeľne stačí nejako „odfláknuť“. Správne vytvorené prostredie osobnej hygieny sa používateľovi odvďačí hladkosťou používania aj jednoduchou údržbou.

Určujúcim prvkom dnešných kúpeľní je tečúca voda, preto pre jej návrh býva dôležitý spôsob vodovodného vedenia a jeho ukončenie armatúrami. Súčasná doba ponúka množstvo atraktívnych vodovodných batérií, ktoré nielen vyzerajú na pohľad príťažlivo, ale ponúkajú tiež viaceré funkčné vylepšenia. Trendy naznačujú postupnú elektronizáciu, ktorá možno nahradí overené pákové batérie (máme na mysli nielen digitálne ovládané zmiešavacie batérie ale aj dotykové funkcie či spojenie výtoku so svetlom). Napriek tomu sa ešte stále udržujú aj tradičné kohútiky (tzv. trojotvorové batérie), ktoré vyhovujú zákazníkom naladeným na nostalgickú nôtu. Batérie majú schopnosť korunovať umývadlá, vane alebo sprchové kúty. Sú akýmisi šperkami kúpeľní, vďaka novým technológiám PVD povlakovania dokonca doslovným, pretože už nemusia byť nevyhnutne len v striebristej úprave chrómovanej ocele, ale aj v zlatistom, medenom či bronzovom vyhotovení. Viac v aktuálnom čísle.

Michal Lalinský › foto archív autora