EXPO Štokholm

 

Štokholmský veľtrh nábytku a osvetlenia 2020

 

FEBRUÁROVÝ ŠTART

Mesiac február má v kalendári dizajnérov a producentov škandinávskej proveniencie vyhradené dôležité postavenie. Počas neho sa v Štokholme koná najväčšie a najvplyvnejšie dizajnové podujatie Stockholm Furniture & Light Fair.

 

 

Priekopníci zmysluplnosti

Na rozdiel od povrchného chápania dizajnu, ktorý sa obmedzuje len na vonkajšiu podobu a štylistiku, Severania dlhodobo venujú mnoho úsilia, aby priemyselné navrhovanie vnímali ako komplexnú problematiku so „širokorozchodnými“ odpoveďami na mnohé aktuálne otázky. Aj letmý prehľad noviniek škandinávskeho dizajnu, ktorý predstavili počas poslednej edície „Štokholmského veľtrhu nábytku a osvetlenia“ či pridruženého festivalu „Štokholmského týždňa dizajnu“ prezradí, že severskí producenti i dizajnéri držia krok s dobou. Ponúkajú stále aktuálne riešenia zamerané nielen na účelné alebo estetické stvárnenie súčasnej bytovej kultúry, ale hlavne na technologické inovácie, ekonómiu zdrojov, priateľské naladenie k životnému prostrediu, emisné kvóty, obehové hospodárstvo či etickú agendu. Nad tým všetkým tróni snaha dizajnérov nasmerovať svoje tvorivé inštinkty do tvorby zmysluplných produktov. O tom, že takáto stratégia funguje, svedčí dobre známy fakt, že práve zo Škandinávie pochádza najväčšie množstvo nadčasového dizajnu (tento rok predstaveného nielen záplavou nových diel, ale aj nespočetnými reedíciami historických návrhov). Veľtrh i obľúbený festival dizajnu sa v Štokholme uskutoční opäť o rok, v termíne od 9. do 13. februára 2021.

www.stockholmfurniturelightfair.se, www.stockholmdesignweek.com

 

 

Michal Lalinský › foto archív autora

 

Celý článok si prečítate v INTERIER-EXTERIER máj-jún 2020