Dômyselne premyslená prestavba

w-BH1A4014-2Dvojpodlažný rodinný dom z 20. rokov minulého storočia na Partizánskej ulici sa architekt Studený rozhodol uchovať ako stopu minulosti. Pri jeho prestavbe uvažoval o ňom ako o živej substancii, ktorá sa vyvíja v čase. Premena sa netýkala len rekonštrukcie pôvodnej stavby, ale aj úpravy pozemku a dobudovaním dvoch ďalších objemov – podzemného ateliéru a strešnej nadstavby. Na pozemku tak vznikli tri programovo nezávislé časti, ktoré však dohromady tvoria jeden celok. Ateliér vtesnal medzi hranice pozemku na mieste, kde pôvodne stála garáž; na jeho streche po navezení zeminy do výšky jedného metra vznikla záhrada, ktorá tvorí prirodzenú súčasť pôvodnej stavby. Nadstavba svojím charakterom nadväzuje na geometriu ateliéru. Jej netradične naklonený tvar určovali výhľady do okolia, zároveň akoby nadväzovala na diagonály okolitého výrazne svahovitého terénu. Všetky tri časti umožňujú rôzne priestorové prepojenia medzi sebou i s okolím – prostredníctvom svojich vonkajších povrchov.

Roman Nečas, foto Jozef Barinka

w-BH1A3930-2 w-BH1A3939-2w-BH1A3937-2  horne-podl. w-horne-podl w-BH1A3958-2 w-BH1A4027 copy nadstavba dolne-podl.