Dom v Stupave

Stavba domu architekta Zoltána Belokostolského sa prispôsobila pozemku so severnou orientáciou. Tvoria ju tri vzájomne prepojené kubusy, zoskupené tak, aby sa  neveľký 580 m² pozemok obdĺžnikového tvaru v hustej zástavbe rodinných domov dal čo najlepšie využiť na voľnočasové aktivity.

Prístup k domu vedie cez rozšírenú príjazdovú cestu do dvojgaráže situovanú na samý okraj pozemku z južnej strany. Popri nej vedie pochôdzny chodník ku vstupným dverám. V časti určenej na bývanie je horná hmota do spodnej zapustená tak, že zo severnej a východnej strany ju presahuje, čo viedlo k čiastočnému prekrytiu terás zo západnej a severnej strany pozemku. Architekt sa snažil zachovať tvarovú čistotu jednotlivých hmôt tým, že z nich nič nevystupuje do priestoru. Ich rozloženie umožnilo pozemok rozdeliť na dve funkčné časti. Zo severnej strany ponúka v horúcich letných mesiacoch príjemné sedenie na terase, zároveň slúži ako priestor pre hry detí na trávnatej ploche, pre tento zámer tu bola ukotvená aj detská trampolína. Výsadba stromov a rastlín sa sústredila po okrajoch pozemku. Druhá, menšia časť orientovaná na juh je intímnejšia, v lete sa využíva na slnenie a v najbližšej dobe aj na kúpanie v záhradnom bazéne. Mimo domu bol vybudovaný pivničný priestor s plánom urobiť z neho v budúcnosti domácu vináreň.

Roman Nečas, foto: Jozef Barinka