Dom so silným putom k záhrade

 

Postavený je na železobetónovej základovej doske, obvodové múry má z 380 mm tehál, zateplených 80 mm hrubou kamennou vlnou a tenkou vrstvovou silikátovou omietkou. Strechu zatepľuje polyuretánová 140 mm izolácia. Výplňové konštrukcie tvoria hliníkové okná SCHÜCO s prerušeným tepelným mostom a izolačným trojsklom. Aj vďaka tomuto výberu materiálu patrí do energetickej kategórie B.

Okrem napojenia na elektrickú sieť je z hľadiska využívania ostatných zdrojov, vrátane využívania obecnej kanalizácie, celkom nezávislý: má vlastnú studňu, čistiareň odpadových vôd (v tejto časti obce sa verejná splašková kanalizácia nenachádza) i sklad paliva. Teplo zabezpečuje podlahové vodné sálavé vykurovanie, zdroj tepla tvorí peletový kotol so samostatným skladom peliet a automatickým podávaním. Vodovod i zdroj pitnej vody sa napája na studňu v záhrade a domácu vodáreň s čističkou vody.

Roman Nečas foto: Jozef Barinka, Ľubomír Peráček ml.