Dizajnové trendy včera a dnes

Na výstave nábytok a bývanie v Nitre odbornú verejnosť pravdepodobne najviac zaujímajú pavilóny M3 a M4, kde pravidelne vystavujú domáci výrobcovia novinky, ktorými sa snažia reagovať na aktuálne svetové trendy. Pravidelnú súčasť výstavy už tradične tvorí Fórum dizajnu organizované Slovenským centrom dizajnu. Predstavuje práce mladých autorov študentov, zároveň časť vystavených exponátov sa vždy nesie v znamení vybranej témy. Tá tohtoročná „Nové vzťahy“ sa niesla v duchu priamej konfrontácie súčasného nábytku a interiérových prvkov s historicky príbuznými zariaďovacími prvkami nedávnej minulosti. Viac o tomto zámere aj o príčinách neustálych návratov do minulosti hovorí jedna z kurátoriek Slovenského centra dizajnu, Katarína Hubová.

Roman Nečas foto: Jozef Barinka

w-BH1A8386 w-BH1A8404 w-BH1A8434 w-BH1A8426 w-BH1A8333 w-BH1A8460 w-BH1A8347 w-BH1A8356