Chvála striedmosti

Austrálčan John Plant si párkrát v roku odbieha z obyčajného civilného života do alternatívneho sveta svojho zvláštneho hobby. V hlbokých lesoch ďaleko na severe provincie Queensland experimentuje s primitívnymi výrobnými postupmi. Vytvára rôzne predmety alebo stavby v divočine ako za pravekých čias, bez pomoci nástrojov, len s tým, čo mu poskytne samotná príroda. Z rastlín, kameňov a hliny stavia prístrešky, páli drevené uhlie, pletie košíky či modeluje nádoby. Len tak, z čírej radosti tvorby „niečoho z ničoho“; bez akýchkoľvek postranných motivácií zálesáctva alebo výziev v štýle „survivalistov“. Svoje aktivity zverejňuje na stránke PRIMITIVE TECHNOLOGY a zodpovedajúcom videoblogu databázy YouTube. Jeho kanál uchvacuje. Celkom jednoduché videá z primitívnej výroby, v ktorých niet akcie a kde chlapík za celý čas neprerečie ani slovo, dosahujú bezprostredne po zverejnení viac ako desať miliónov zhliadnutí. Podobnú návštevnosť nemajú ani vzdelávacie či zábavné platformy typu TedEd a BuzzFeed. Čo spôsobuje, že ľudí tak veľmi očarujú Johnove skromné, v zásade nudné videá? Jeho blog je manifestom striedmosti. Jednoduchosť prítomná v obsahu i forme videí je lákavou hodnotou, ktorú ľudia vyhľadávajú v reakcii na každodennú zložitosť života. Stratení v mnohotvárnosti, komplexnosti, neurčitosti a spletitom chaose globálneho sveta považujú Johnovu priamočiarosť za vítanú chvíľku terapeutického účinku.

Podobná príčina zrejme stojí aj za zvyšujúcou sa obľúbenosťou jednoduchých interiérov. Čoraz častejšie sa stretávam s túžbami, aby priestor pôsobil „striedmo a útulne“, častejšie vídam priaznivcov „škandinávskej čistoty“ či redukcie len na to podstatné.

Michal Lalinský, foto archív autora