Charizmatický a vtipný vizionár

Dirk Somers, architekt z belgického Flámska, je tak trochu fanatik do prírodných materiálov. Má rád exotickú stránku každodennosti, čo potvrdzuje i faktom, že pri práci uprednostňuje kreatívne využívanie všedných, obyčajných materiálov. So skupinou architektov, pracujúcich ateliéri Bovenbouw (vzniklol pretransformovaním sa ním založeného a medzinárodne rešpektovaného ateliéru Huiswerk Architecten 2001) navrhuje príťažlivé architektonické koncepty, ktoré hľadajú cesty ako obohatiť konštrukcie stavieb, zároveň však ľudí nútia k zamysleniu sa.

Kristína Poržoltová, foto: Jozef Barinka, archív ateliér Bovenbouw

w-MaalderijstraatMortsel-2362-65 w-Bovenbouw_Brndwr_foto_11 w-Bovenbouw_Brndwr_foto_01 w-007 Groenlaar-Rumst_2 w-011a Groenlaar-Rumst w-025 Groenlaar-Rumst_2 w-028 Groenlaar-Rumst_2